Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Nasycenie - wieczna historia aRoma

« Poprzedni  Następny »
Jeden rok w Rzymie.

Na rowerze. W deszczu. W s?o?cu. W wolnym czasie. W biegu. Naprzemiennie g?odny i nasycony. Bombardowany niespotykanymi w Polsce odcieniami. Wyrwany z codzienno?ci poszukiwa?em rutyny. Mog?o si? ni? sta? jedynie kr?cenie peda?ami super wy?cigowego roweru. Rzym nie mo?e si? znudzi?, nawet, je?li dzieje si? w nim... więcej »

     

Nasycenie - wieczna historia aRoma

Jeden rok w Rzymie.

Na rowerze. W deszczu. W s?o?cu. W wolnym czasie. W biegu. Naprzemiennie g?odny i nasycony. Bombardowany niespotykanymi w Polsce odcieniami. Wyrwany z codzienno?ci poszukiwa?em rutyny. Mog?o si? ni? sta? jedynie kr?cenie peda?ami super wy?cigowego roweru. Rzym nie mo?e si? znudzi?, nawet, je?li dzieje si? w nim to samo od trzech tysi?cy lat.

Gall Tadeusz Podlaszewski - urodzony w Koszalinie, 1984. Od 2002 student architektury WA PW. Rok akademicki 2005/2006 sp?dzi? w Rzymie. Organizator ca?orocznego mi?dzywydzia?owego studium miasta AD PUBLICANDUM w ramach Koalicji Miast. Wspó?pracownik biura architektonicznego Herman i ?mierzewski HS99 w Koszalinie.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »