Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Po drugiej stronie Globu

« Poprzedni  Następny »
Adelaida
Zapraszam do podró?y po architekturze ?wiata, w którym ka?da mapa jest inaczej zorientowana, ludzie codziennie patrz? na odwrócony ksi??yc, a mimo wszystko czujemy si? nieco jak u siebie.
Australia i Nowa Zelandia, to miejsca, w których architektura, miasto, przestrze? i detal, czerpi? zarówno z krótkiej historii bia?ego osadnictwa,... więcej »

Adelaida

Palmiarnia w Ogrodzie Botanicznym

Po drugiej stronie Globu

Zapraszam do podró?y po architekturze ?wiata, w którym ka?da mapa jest inaczej zorientowana, ludzie codziennie patrz? na odwrócony ksi??yc, a mimo wszystko czujemy si? nieco jak u siebie.
Australia i Nowa Zelandia, to miejsca, w których architektura, miasto, przestrze? i detal, czerpi? zarówno z krótkiej historii bia?ego osadnictwa, pe?nego magii dziedzictwa Aborygenów i Maorysów jak i z otaczaj?cej, onie?mielaj?cej przyrody. Na ?ó?tej i zielonej ziemi, podziwia? mo?emy zarówno wielkie metropolie: Sydney, Melbern, Adelaida, Auckland, niewielkie miasteczka wydarte pustyni, jak Broken Hill, czy w drewnie zabudowane, ciche osady Zachodniego Wybrze?a NZ. Wspó?czesny McDonald’s, wiktoria?ska statua Jamesa Cooka i „wywalony” j?zor maoryskiego wojownika, tworz? ten niezwyk?y krajobraz architektury i sztuki Antypodów.

Marcin Twardowski


Notka biograficzna:

Marcin Twardowski (1978) – absolwent wydzia?u architektury Politechniki Gda?skiej (2002). Studia równie? na wydzia?ach: Architektury FH Bochum oraz Architektury Krajobrazu i Budownictwa na GH Essen. Uczestnik wielu warsztatów architektonicznych, min.: Monschau, Rotterdam, Mi?sk (Bia?oru?), Gniew. Od 2001r. pracowa? w biurach architektonicznych w Trójmie?cie. W 2003r. wyruszy? wraz z grup? przyjació? w roczn? podró? dooko?a ?wiata przez Azj?, Australi?, Now? Zelandi?, Ameryk? Po?udniow? i Ameryk? Pó?nocn?. Obecnie pracuje jako architekt w Poznaniu. W Wirtualnej Galerii FTA prezentowali?my ju? jego zdj?cia z Peru, Bangkoku i Tajlandii.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »