Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Turecka Anatolia

« Poprzedni  Następny »
Sanliurfa - jedno z najpi?kniejszych miast Anatolii
TURECKA ANATOLIA

Turcja jako kraj zamieszka?y w zdecydowanej wi?kszo?ci przez muzu?manów, kojarzy nam si? – architektonicznie – z meczetami i minaretami. Pope?niamy b??d, ograniczaj?c si? do takiego powi?zania, pope?niamy go tak?e, patrz?c na Turcj? przez pryzmat „z?otego” Bizancjum czy te? pozosta?o?ci... więcej »

Sanliurfa - jedno z najpi?kniejszych miast Anatolii

             

Turecka Anatolia

TURECKA ANATOLIA

Turcja jako kraj zamieszka?y w zdecydowanej wi?kszo?ci przez muzu?manów, kojarzy nam si? – architektonicznie – z meczetami i minaretami. Pope?niamy b??d, ograniczaj?c si? do takiego powi?zania, pope?niamy go tak?e, patrz?c na Turcj? przez pryzmat „z?otego” Bizancjum czy te? pozosta?o?ci pokolonialnej Greków. I dawne Bizancjum z dzisiejszym Stambu?em, i stare kolonie greckie z Efezem i Pergamonem na czele zostawiamy… idziemy dalej… na kurdyjski wschód, na wschód z kilkoma murowanymi pozosta?o?ciami chrze?cija?stwa, na wschód b?d?cy niegdy? cz??ci? prehistorycznej Mezopotamii, który tak?e i dzi? jest ?wiadkiem mocnych cywilizacyjnych uderze?..

Idziemy zobaczy? to, o czym ma?o wiemy. I nie nazwiemy tego wszystkiego – architektur? islamu…Autorzy zdj??:

Ewa Lorenc – studentka II roku Architektury i Urbanistyki na Politechnice Pozna?skiej

Piotr Posadzy – student V roku e-businessu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Publikowane zdj?cia stanowi? w?asno?? wy?ej wymienionych osób.
Przetwarzanie zdj?? i informacji ze stron serwisu www.wystawy.fta.pl wymaga zgody serwisu i autorów zdj??.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »