Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Egipt

« Poprzedni  Następny »
Zapraszamy na wystaw? fotografii Bartosza Haducha* z wyprawy do Egiptu, która odby?a si? w 2006 roku.


Poza szczelnie zamkni?tymi kurortami turystycznymi w stylu Hurghady i Sharm el Sheik istnieje inny Egipt: Kair z dziesi?tkami meczetów, do których niewierni nie maj? wst?pu;; tzw. Miasto Umar?ych , gdzie ca?e... więcej »

Egipt

Zapraszamy na wystaw? fotografii Bartosza Haducha* z wyprawy do Egiptu, która odby?a si? w 2006 roku.


Poza szczelnie zamkni?tymi kurortami turystycznymi w stylu Hurghady i Sharm el Sheik istnieje inny Egipt: Kair z dziesi?tkami meczetów, do których niewierni nie maj? wst?pu;; tzw. Miasto Umar?ych , gdzie ca?e rodziny mieszkaj? w... monumentalnych grobowcach, pustynie i pasma skalistych gór, gdzie tylko beduini s? w stanie wytrzyma? temperatury si?gaj?ce 50 stopni, piramidy, jakby wyizolowane na precyzyjnie kadrowanych pocztówkach, w rzeczywisto?ci prawie stykaj? si? z g?st?, niekontrolowan? zabudow?... Wielka tradycja spotyka bezwzgl?dne dzi?...* Bartosz Haduch
Architekt, Absolwent Wydzia?u Architektury Politechniki ?l?skiej w Gliwicach (dyplom-2003), stypendium - Facultad de Arquitectura Tecnica, Universidad de Sevilla (2002); praktyka projektowa w Holandii, Hiszpanii, Austrii i Polsce; prowadzi zaj?cia na Wydziale Architektury Krakowskiej Szko?y Wy?szej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2004), studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wroc?awskiej (od 2005). Od 2007 roku prowadzi grup? projektow? i badawcz? NArchitekTURA ??cz?c? dzia?ania z zakresu ró?nych dyscyplin: od architektury, urbanistyki i projektowanie krajobrazu po projekty form przemys?owych i mebli, grafik?, krytyk? architektoniczn? i fotografi?.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »