Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Chiny - Stare i Nowe

« Poprzedni  Następny »
Wielki Mur


Kraj ?rodka jest chyba jednym z najbardziej fascynuj?cych miejsc na ?wiecie – ze specyficzn? kultur?, histori? i ponad miliardem mieszka?ców. Ka?dy wie co? na temat Chin – oprócz informacji o sztuce, literaturze, cesarstwie, podbojach, i ca?ej przebogatej i nieco historycznej wiedzy od kilku ju? lat kr??? wie?ci o... więcej »

Wielki Mur

Chi?ski Mur – jedyne dzie?o architektoniczne zbudowane przez cz?owieka a widoczne z kosmosu … pe?ne zaskakuj?cych widoków…

Chiny - Stare i Nowe


Kraj ?rodka jest chyba jednym z najbardziej fascynuj?cych miejsc na ?wiecie – ze specyficzn? kultur?, histori? i ponad miliardem mieszka?ców. Ka?dy wie co? na temat Chin – oprócz informacji o sztuce, literaturze, cesarstwie, podbojach, i ca?ej przebogatej i nieco historycznej wiedzy od kilku ju? lat kr??? wie?ci o ekspansji ekonomicznej, rozwoju gospodarczym, nowych inwestycjach i technologiach. Chiny na reszcie naprawd? otwar?y si? na ?wiat – co najlepiej wida? przeje?d?aj?c przez wielkie miasta tego kraju.
Jak ka?de o?ywienie gospodarcze równie? to chi?skie niesie ze sob? wzrost inwestycji w budownictwie - spróbujemy pokaza? Pa?stwu jaki jest obraz architektoniczny wspó?czesnych Chin. Czy mamy do czynienia z dialogiem starego i nowego, czy raczej wypieraniem starych, tradycyjnych budynków przez nowoczesne technologie.

Podczas pierwszej ods?ony poka?emy Pa?stwu fotografie obrazuj?ce stare i nowe Chiny Pa?stwa ocenie pozostawiamy kwesti? – czy mamy do czynienia z harmonijn? koegzystencj? czy chaotyczn? pogoni? za nowoczesno?ci??

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »