Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Indie Bartosza Haducha

« Poprzedni  Następny »
Indie to dla mnie mieszanina intensywnych wspomnie?, wra?e? i uczu?, odmiennych od wszystkiego, co przed i po. Zat?oczone, gwarne ulice i tanie hotele dzielnicy Pahar-Ganj w Delhi...opuszczone miasto na pustyni - Fatehpur Sikri...spacer boso po mokrym od deszczu marmurowym tarasie Taj Majal...koszary wojskowe i dzieci graj?ce w krykieta w... więcej »

Indie Bartosza Haducha

Indie to dla mnie mieszanina intensywnych wspomnie?, wra?e? i uczu?, odmiennych od wszystkiego, co przed i po. Zat?oczone, gwarne ulice i tanie hotele dzielnicy Pahar-Ganj w Delhi...opuszczone miasto na pustyni - Fatehpur Sikri...spacer boso po mokrym od deszczu marmurowym tarasie Taj Majal...koszary wojskowe i dzieci graj?ce w krykieta w pobli?u monumentalnych budynków Le Corbusiera w Chandigarh... kilkunastogodzinna podró? w?ród niepowtarzalnych górskich krajobrazów do miasteczka Leh, otoczonego stupami, gompami i szczytami Himalajów...rado?? i spe?nienie wymieszane z g?odem i zm?czeniem na szczycie zdobytego czterotysi?cznika... to tylko kilka z setek obrazów, które akurat zapl?ta?y si? pomi?dzy moimi my?lami podczas próby opisania tego, czego w?a?ciwie nie da si? opisa?... mo?na jedynie do?wiadczy?. Mam niejasne przeczucie, ?e ju? nigdy fizycznie nie wróc? do magicznych miejsc w Rad?astanie, Kaszmirze czy Ladakhu, ale zapewne nieraz b?d? wraca? pami?ci? do chwil tam sp?dzonych.
Bartosz Haduch

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »