Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

BARCELONA INSIDE - BCN NEW

« Poprzedni  Następny »
torre agbar, jean nouvel
Po pierwszej cz??ci zdj?? z cyklu Barcelona Inside - BCN Classic, arch. Gawe? Tyra?a* fuduje nam wspania?? wakacyjn? wycieczk? po "nowych" obiektach tego miasta. Celowo pisze obiektach bo w galerii ujrzymy ulice, obiekty u?yteczno?ci publicznej, mieszkalne ale te? pla?e, rze?by ... Nowoczesna Barcelona to dzie?a Nouvela, Rogersa, Sizy, Isozaki,... więcej »

torre agbar, jean nouvel

   

BARCELONA INSIDE - BCN NEW

Po pierwszej cz??ci zdj?? z cyklu Barcelona Inside - BCN Classic, arch. Gawe? Tyra?a* fuduje nam wspania?? wakacyjn? wycieczk? po "nowych" obiektach tego miasta. Celowo pisze obiektach bo w galerii ujrzymy ulice, obiekty u?yteczno?ci publicznej, mieszkalne ale te? pla?e, rze?by ... Nowoczesna Barcelona to dzie?a Nouvela, Rogersa, Sizy, Isozaki, Gherego, Meiera, Fostera oraz wielu innych - w tym hiszpa?skich architektów, których architektura jest równie ciekawa i inspiruj?ca jak wy?ej wymienionych. Zapraszamy - Barcelona Inside - BCN NEW
*gawe? tyra?a

2007 absolwent Wydzia?u Architektury Politechniki Wroc?awskiej
2007-2005 przewodnicz?cy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury OSSA
2007-2005 wspó?praca z RR-A
2006- praktyka projektowa Vicente Guallart Architects w Barcelonie

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »