Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Magiczne po?udnie Maroka

«  Poprzedni   Następny »
Medina ( stare miasto ) w Taroudannt
Po?udniowe Maroko, po?o?one pomi?dzy Atlantykiem, Atlasem Wysokim i obrze?ami Sahary to malownicze tereny, przez które w przesz?o?ci prowadzi?y karawanowe szlaki z oaz Sahary do Marrakeszu. Krajobrazy, architektura i zamieszkuj?cy te tereny ludzie ze swoimi zwyczajami tworz? tam niezapomniany i jak?e magiczny klimat. Ludzie to przede wszystkim... więcej »

Medina ( stare miasto ) w Taroudannt

Magiczne po?udnie Maroka

Po?udniowe Maroko, po?o?one pomi?dzy Atlantykiem, Atlasem Wysokim i obrze?ami Sahary to malownicze tereny, przez które w przesz?o?ci prowadzi?y karawanowe szlaki z oaz Sahary do Marrakeszu. Krajobrazy, architektura i zamieszkuj?cy te tereny ludzie ze swoimi zwyczajami tworz? tam niezapomniany i jak?e magiczny klimat. Ludzie to przede wszystkim Berberowie czyli rdzenni mieszka?cy Maroka i pó?nocno - zachodniej Afryki, których pochodzenie nie zosta?o do ko?ca ustalone przez etnologów, mieszkaj?cy w ksarach, kazbach i berberyjskich namiotach. Ksary czyli ufortyfikowane wioski z domami budowanymi z gliny oraz kazby czyli ufortyfikowane domy mieszkalne poprzez swoj? prost? form? tworz? jak?e oryginaln? architektur? po?udniowego Maroka. A krajobrazy i ich pi?kno zmieniaj? si? tak jak zmieniaj? si? pory dnia, od ch?odnych o poranku, poprzez promienne i piek?ce w gor?cym ?wietle dnia, do wr?cz tajemniczych wieczorami … ale zawsze malowniczych i magicznych, tak jak magiczne jest po?udniowe Maroko.


Wystawa jest kolejnym fotograficznym zapisem podró?y Beaty i Witolda Goczo?ów, którzy prowadz? w Zabrzu pracowni? projektow? Goczo?owie Architekci – Studio Autorskie oraz Galeri? For-my.
Zdobywcy wielu nagród w konkursach architektonicznych, dwukrotni zwyci?zcy Mi?dzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie.
Wspó?autorzy najlepszego obiektu architektonicznego powsta?ego w Polsce w roku 2006 tj. nagrodzonego Nagrod? Roku SARP Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie.
W 2009 roku Beata Goczo? zosta?a laureatk? nagrody EUROPE 40 UNDER 40 przyznawanej najlepszym m?odym architektom europejskim.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »