Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Chiny - wspó?czesne

« Poprzedni  Następny »
Weihai CITIC

Enigmatyczny nieco tytu? drugiej wystawy po?wi?conej Chinom, kryje w sobie budownictwo nowoczesne - powsta?e w ciagu ostatnich 10 - 15 lat. Kilkadziesi?t zdj?? - przede wszystkim robionych zza okien autobusu obrazuje wspó?czesn? architektur? najwi?kszych miast chi?skich - Pekinu i Szanghaju. O ile Szanghaj bed?cy zawsze metropoli? otwart? i... więcej »

Weihai CITIC

Centrum Finansowe w Pekinie wznosz?ce si? na wysoko?c 147 m. U?ycie lokalnych materia?ów ( kamienia) oraz liczne metalowe elementy nawi?zuj?ce do starozytnych wzorców architektury chi?skiej nadaj? budynkowi interesuj?cy, orientalny wyglad.

Chiny - wspó?czesne

Enigmatyczny nieco tytu? drugiej wystawy po?wi?conej Chinom, kryje w sobie budownictwo nowoczesne - powsta?e w ciagu ostatnich 10 - 15 lat. Kilkadziesi?t zdj?? - przede wszystkim robionych zza okien autobusu obrazuje wspó?czesn? architektur? najwi?kszych miast chi?skich - Pekinu i Szanghaju. O ile Szanghaj bed?cy zawsze metropoli? otwart? i bardzo zachodni?, wr?cz krzyczy wymy?lnymi wysoko?ciowcami kryj?cymi centra biznesowe, hotele, apartamenty czy zwyk?e mieszkania o tyle Pekin - jest wielkim placem budowy szybko goni?cym za nowoczesno?ci?. Szklano- aluminiowe fasady, czasami inspirowane elementami tradycyjnej architektury chi?skiej kreuj? na oczach turystów i mieszka?ców Chin kolejn? pot?g? gospodarcz? .... dodajmy, ?e przy zaanga?owaniu najlepszych architektów ?wiata tak?e pot?g? architektoniczn?...

Zapraszamy do kolejnej wycieczki po Chinach.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »