Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Kuba - zanim b?dzie za pó?no

« Poprzedni  Następny »
Kwintesencja

W pa?dzierniku 2005 roku grupa polskich architektów odwiedzi?a Kub? - miejsce, które wed?ug pomys?odawcy wyprawy arch. Wojtka Przyweckiego za moment straci swój niepowtarzalny urok, czar, atmosfer? na rzecz wszechobecnej komercji.

Kuba kojarzy si? nam z ?ywio?ow? muzyk?, z cygarami, oczywi?cie re?imem Fidela Castro ale zdj?cia, które... więcej »

Kwintesencja

Stary budynek ale poddawany renowacji, stary samochód ale jak?e uroczy, i morze ...

Kuba - zanim b?dzie za pó?no

W pa?dzierniku 2005 roku grupa polskich architektów odwiedzi?a Kub? - miejsce, które wed?ug pomys?odawcy wyprawy arch. Wojtka Przyweckiego za moment straci swój niepowtarzalny urok, czar, atmosfer? na rzecz wszechobecnej komercji.

Kuba kojarzy si? nam z ?ywio?ow? muzyk?, z cygarami, oczywi?cie re?imem Fidela Castro ale zdj?cia, które wybrali?my do wystawy zaskocz? Pa?stwa równie? ciekawymi obiektami architektonicznymi oraz pozwol? cho? przez moment poczu? jak wygl?da i ?yje Hawana chwili obecnej.

Zach?camy gor?co do zakupienia kwartalnika Archivolta 1/2006 - znajdziecie tam Pa?stwo relacje uczestników wyprawy - architektów Krzysztofa Koz?owskiego, Piotra Marciniaka, Wojtka Przyweckiego. Fragmenty ich wypowiedzi pos?u?y?y nam za komentarze do niektórych zdj??.

Autorami zdj?? s?: Krzysztof Koz?owski, Piotr Marciniak,Jacek Mielewski, Rados?aw ?ubrycki.

Wype?niaj?c ankiet? na stronie www.fta.pl mo?ecie Pa?stwo otrzyma? tak?e materia?y o Kubie na p?ytach CD.

Zapraszamy do Hawany!

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »