Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Od laota?skich ?wi?ty? po ulice Bangkoku

« Poprzedni  Następny »
?wi?tynia w Luang Prabang

Wystawa przygotowana przez Marcina Twardowskiego* przedstawia seri? zdj?? z Laosu oraz z Tajlandii, prezentuj?cych przyk?ady architektury o niespotykanej sile wyrazu, przepojonej tradycj?, histori? ale mieszaj?cej si? jednocze?nie ze wspó?czesno?ci?. To architektura zarówno zatopionych w g?szczu d?ungli drewnianych, buddyjskich watów,... więcej »

?wi?tynia w Luang Prabang

Podró? po Azji Po?udniowo - Wschodniej zaczniemy od Laosu.

Od laota?skich ?wi?ty? po ulice Bangkoku

Wystawa przygotowana przez Marcina Twardowskiego* przedstawia seri? zdj?? z Laosu oraz z Tajlandii, prezentuj?cych przyk?ady architektury o niespotykanej sile wyrazu, przepojonej tradycj?, histori? ale mieszaj?cej si? jednocze?nie ze wspó?czesno?ci?. To architektura zarówno zatopionych w g?szczu d?ungli drewnianych, buddyjskich watów, kamiennych, rozrze?bionych stup, kolonialnego stylu niewielkich laota?skich miasteczek, jak i pot?gi i nowoczesno?ci dzisiejszego Bangkoku.
Liczne, rozrzucone po ca?ym obszarze waty – kompleksy ?wi?tynne, zachwycaj? kunsztem detali ciesielskich, kolumn, rze?bie?, wyci?tych z drewna fryzów, figur i postaci. Budynki mieni? si? kolorami – zieleni?, z?otem, czerwieni?, b??kitem. Sam kszta?t i forma budynku zale?y od szko?y architektonicznej w jakiej powstawa?. Jednymi z popularniejszych s?: styl Vientian – z wysokimi frontami o charakterystycznych werandach, styl Luang Prabang, o schodz?cych do samej ziemi, kaskadowych dachach, czy te? Xieng Khuang – o prostych, ostrych po?aciach dachowych. A wszystko to tonie w duchu buddyzmu, demonologii hinduskiej i wspó?czesnego kultu osoby króla w przypadku Tajlandii.
Gor?co zach?camy do podró?y w ?wiat azjatyckiej mitologii i architektury.

Notka biograficzna:

Marcin Twardowski (1978) – absolwent wydzia?u architektury Politechniki Gda?skiej (2002). Studia równie? na wydzia?ach: Architektury FH Bochum oraz Architektury Krajobrazu i Budownictwa na GH Essen. Uczestnik wielu warsztatów architektonicznych, min.: Monschau, Rotterdam, Mi?sk (Bia?oru?), Gniew. Od 2001r. pracowa? w biurach architektonicznych w Trójmie?cie. W 2003r. wyruszy? wraz z grup? przyjació? w roczn? podró? dooko?a ?wiata przez Azj?, Australi?, Now? Zelandi?, Ameryk? Po?udniow? i Ameryk? Pó?nocn?. Obecnie pracuje jako architekt w Poznaniu.

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »