Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Archiwum wystaw galerii FTA

Zapraszamy do obejrzenia wystaw, które gościliśmy już naszej stronie.

Polecamy również wejście do Galerii FTA na stronie głównej, gdzie można oglądać prace przesyłane przez użytkowników naszego serwisu:

Magiczne po?udnie Maroka

Po?udniowe Maroko, po?o?one pomi?dzy Atlantykiem, Atlasem Wysokim i obrze?ami Sahary to... więcej »


PRZEDSMAK NIEBA - ?wi?tynia Trójcy Przenaj?wi?tszej przy Sanktuarium Fatimskim

Beata i Witold Goczo?owie zapraszaj? na spotkanie z now? ?wi?tyni? Fatimsk?.
Konsekrowany... więcej »


Miasto Sztuki i Nauki w Walencji

Ciudad de las Artes y las Ciencias - Miasto Sztuki i Nauki w Walencji - zapraszamy na kolejn?... więcej »


BARCELONA INSIDE - BCN NEW

Po pierwszej cz??ci zdj?? z cyklu Barcelona Inside - BCN Classic, arch. Gawe? Tyra?a* fuduje nam... więcej »


Indie Bartosza Haducha

Indie to dla mnie mieszanina intensywnych wspomnie?, wra?e? i uczu?, odmiennych od wszystkiego,... więcej »


SANTORINI bli?ej Nieba - bli?ej Boga

Zapraszamy na wystaw? autorstwa architektów Beaty i Witolda Goczo?ów, którzy podziel? si? z... więcej »


Egipt

Zapraszamy na wystaw? fotografii Bartosza Haducha* z wyprawy do Egiptu, która odby?a si? w... więcej »


Chi?ski Epizod Fotograficzny

Architektura Chin to "teren" zbyt rozleg?y by scharakteryzowa? go w kilku zdaniach. Zapraszamy do... więcej »


Turecka Anatolia

TURECKA ANATOLIA

Turcja jako kraj zamieszka?y w zdecydowanej wi?kszo?ci przez... więcej »


Po drugiej stronie Globu

Zapraszam do podró?y po architekturze ?wiata, w którym ka?da mapa jest inaczej zorientowana,... więcej »


Nasycenie - wieczna historia aRoma

Jeden rok w Rzymie.

Na rowerze. W deszczu. W s?o?cu. W wolnym czasie. W biegu.... więcej »


Opowie?ci 1000 i 1 nocy

Zapraszamy na Pó?wysep Arabski - tajemniczy Oman, najbogatszy kraj ?wiata Zjednoczone Emiraty... więcej »


BARCELONA INSIDE - bcn classic

więcej »


Hiszpania - Campus Uniwersytecki w Vigo

Vigo to portowe miasteczko w pó?nocno-zachodniej cz??ci Hiszpanii. Campus Uniwersytecki... więcej »


Peru – architektura mi?dzy Andami a Amazonk?

Kolejna wystawa architekta Marcina Twardowskiego - zaprosi nas do Ameryki Po?udniowej, gdzie... więcej »


Od laota?skich ?wi?ty? po ulice Bangkoku

Wystawa przygotowana przez Marcina Twardowskiego* przedstawia seri? zdj?? z Laosu oraz z... więcej »


Maroko - architektura islamu

Prezentowana grupa zdj?? przedstawia kilka przyk?adów architektury Maghrebu (w... więcej »


Kuba - zanim b?dzie za pó?no

W pa?dzierniku 2005 roku grupa polskich architektów odwiedzi?a Kub? - miejsce, które wed?ug... więcej »


Chiny - wspó?czesne

Enigmatyczny nieco tytu? drugiej wystawy po?wi?conej Chinom, kryje w sobie budownictwo... więcej »


Chiny - Stare i Nowe


Kraj ?rodka jest chyba jednym z najbardziej fascynuj?cych miejsc na ?wiecie – ze... więcej »


AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »