Wystawy FTA

AKTUALNA WYSTAWA »
POPRZEDNIE WYSTAWY »
INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »

Informacje na temat galerii wystaw FTA

Szanowni Pa?stwo!

Uruchomieniem nowej strony w serwisie fta.pl inaugurujemy now? form? promocji twórczo?ci polskich ?rodowisk architektonicznych.

Wirtualne wystawy FTA pozwol? naszym u?ytkownikom obejrze? ciekawe przedmioty, prace, projekty itd. , których zaprezentowanie na prawdziwej wystawie by?oby czasoch?onne i bardzo kosztowne. Korzystaj?c z mo?liwo?ci jakie daje nam Internet podczas kolejnych ekspozycji ( które zmienia? si? b?d? ?rednio co dwa miesi?ce) b?dziemy pokazywa? Pa?stwu bardzo ró?ne wystawy, których wspólnym mianownikiem b?dzie zawsze zwi?zek z architektur?.

Osoby, które chcia?yby zago?ci? na ?cianach Galerii FTA prosimy o zg?aszanie propozycji na adres mailowy fundacja@fta.pl

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania!

Fundacja Twórców Architektury

AKTUALNA WYSTAWA »    POPRZEDNIE WYSTAWY »    INFORMACJE NA TEMAT GALERII WYSTAW FTA »